Politik

Avdragsdebatt om fattigdom

Landskapsregeringen föreslår att rätten att göra arbets- och pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen utvidgas till att gälla alla som har skattepliktig förvärvsinkomst som understiger 55.000 euro. Nuvarande inkomstgräns är 35.000 euro.

Regler för kollektivtrafik förnyas

Bo Karlsson vid landskapsregeringen om det nya initiativet
Regelverket för kollektivtrafiken på Åland förnyas för att uppfylla EU:s krav.

Beslut om klumpsumman uppskjutet

Regeringen i Helsingfors sköt idag upp beslutet om det nya ekonomiska förslaget som handlar om höjningen av Ålands grundfinansiering till nästa vecka.

Lodenius lämnade in Ålandsmotioner

Svenske riksdagsledamoten Per Lodenius, centern, har lämnat in tre motioner med åländskt tema.

Nya grupper prioriteras inom tandvården

Wille Valve intervjuas av Nina Smeds
Nu hör även personer med Ehlers-Danlos syndrom, EDS, och hereditärt angioödem till de prioriterade grupperna, som får högkostnadstak för offentlig sjuk- och tandvård. I samband med att landskapsregeringen slog fast grupperna lade man till de nya kategorierna. De som tidigare fått ta del av ÅHS tandvård finns kvar på listan.

Centern vill ha tidigare jordbruksstöd

Camilla Gunell och Veronica Thörnroos diskuterade jordbruksstöd. Reporter: Nina Smeds
Varför betalas inte jordbrukets krispaket ut redan detta år? Det frågade Centerns Veronica Thörnroos (C) i lagtinget när den andra tilläggsbudgeten behandlades idag. Hon menade att jordbrukarna inte kan vänta på den tredje tilläggsbudgeten för de stödåtgärder som utlovats med anledning av torkan. Näringsminister Camilla Gunell (S) svarade att landskapsregeringen redan lanserat sitt krispaket på 660 000 euro, som betalas ut i mars.

Hemvårdsstödet utvärderas

Tove Nylund intervjuas av Nina Smeds
Bidrog det nya systemet för hemvårdsstöd till ökad jämställdhet och flexibilitet? Det vill landskapsregeringen få svar på i den planerade utvärderingen av stödet, som finns med i budgetförslaget 2019.

Motioner om avloppsvatten och specialrevision

Se över möjligheterna att ta tillvara det renade och behandlade vatten som rinner ut från Lotsbroverket. Det föreslår Anders Holmberg, Obunden samling, i en motion till stadsfullmäktige.

Sidor