Politik

1000 har skrivit på medborgarinitiativ om spel

Nu har 1000 ålänningar skrivit på medborgarinitiativet ”Tips, lottospel och tidigare spelprodukter på Åland” som några spelombud startade den 30 november.

Finansministern bemöter kommunkritik

Finansminister Mats Perämaa intervjuas. Reportrar Owe Sjöblom och Bengt Hannus
Skatterna sänks för fler invånare än för dem som får höjd skatt nästa år. Det säger finansminister Mats Perämaa, liberal, i en kommentar till den kritik som framförts från kommunalt håll om att man inte kompenseras för minskade skatteintäkter.

Avdragsdebatt om fattigdom

Landskapsregeringen föreslår att rätten att göra arbets- och pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen utvidgas till att gälla alla som har skattepliktig förvärvsinkomst som understiger 55.000 euro. Nuvarande inkomstgräns är 35.000 euro.

Regler för kollektivtrafik förnyas

Bo Karlsson vid landskapsregeringen om det nya initiativet
Regelverket för kollektivtrafiken på Åland förnyas för att uppfylla EU:s krav.

Beslut om klumpsumman uppskjutet

Regeringen i Helsingfors sköt idag upp beslutet om det nya ekonomiska förslaget som handlar om höjningen av Ålands grundfinansiering till nästa vecka.

Lodenius lämnade in Ålandsmotioner

Svenske riksdagsledamoten Per Lodenius, centern, har lämnat in tre motioner med åländskt tema.

Nya grupper prioriteras inom tandvården

Wille Valve intervjuas av Nina Smeds
Nu hör även personer med Ehlers-Danlos syndrom, EDS, och hereditärt angioödem till de prioriterade grupperna, som får högkostnadstak för offentlig sjuk- och tandvård. I samband med att landskapsregeringen slog fast grupperna lade man till de nya kategorierna. De som tidigare fått ta del av ÅHS tandvård finns kvar på listan.

Centern vill ha tidigare jordbruksstöd

Camilla Gunell och Veronica Thörnroos diskuterade jordbruksstöd. Reporter: Nina Smeds
Varför betalas inte jordbrukets krispaket ut redan detta år? Det frågade Centerns Veronica Thörnroos (C) i lagtinget när den andra tilläggsbudgeten behandlades idag. Hon menade att jordbrukarna inte kan vänta på den tredje tilläggsbudgeten för de stödåtgärder som utlovats med anledning av torkan. Näringsminister Camilla Gunell (S) svarade att landskapsregeringen redan lanserat sitt krispaket på 660 000 euro, som betalas ut i mars.

Hemvårdsstödet utvärderas

Tove Nylund intervjuas av Nina Smeds
Bidrog det nya systemet för hemvårdsstöd till ökad jämställdhet och flexibilitet? Det vill landskapsregeringen få svar på i den planerade utvärderingen av stödet, som finns med i budgetförslaget 2019.

Motioner om avloppsvatten och specialrevision

Se över möjligheterna att ta tillvara det renade och behandlade vatten som rinner ut från Lotsbroverket. Det föreslår Anders Holmberg, Obunden samling, i en motion till stadsfullmäktige.

Ny kommunrunda om kommunreform

När kommunutredarna är klara med sin utredning i slutet av januari ska landskapsregeringen göra en kommunrunda med anledning av kommunreformen. Det säger kansliminister Nina Fellman (S).

Landskapsandelar behöver justeras

Finansminister Mats Perämaa intervjuas av Owe Sjöblom
Det behövs justeringar i det nuvarande landskapsandelssystemet för att det ska vara anpassat till den nya indelningen av kommunerna. Det är en av följderna av att kommunreformen godkändes av lagtinget förra veckan.

Sidor