Politik

Nöjda politiker efter HD:s beslut om kommunreform

Nina Fellman och Harry Jansson intervjuas av Nina Smeds
Nu är det upp till kommunerna att börja arbeta med kommunreformen. Kansliminister Nina Fellman (S) är glad och lättad och säger att beskedet från Högsta domstolen om att lagen om kommunreformen är godkänd sätter fart på processen.

Anton Nilsson kandiderar i EU-valet

Anton Nilsson intervjuas av Axel Eriksson:
Anton Nilsson kandiderar i EU-valet i maj.

Reservationer mot torgtaksbeslut

Obunden samlings Anders Holmberg och Conny Nylund har reserverat sig mot stadsfullmäktiges beslut om att bevilja 150.000 euro i tilläggsanslag till ett torgtak.

Lång debatt om torgtak

Stadsfullmäktige godkände i går ett tilläggsanslag på 150.000 euro för att stan ska kunna bygga ett tak på torget.

Busstrafik på helgerna efterlyses

Utred möjligheten att utöka busstrafiken i Mariehamn så att bussarna trafikerar även på helgerna. Det föreslås i en motion som Åländsk demokratis Nils Manelius lämnade in till stadsfullmäktige på senaste mötet.

Stadspolitiker vill se bättre balans mellan makt och ansvar

Roger Jansson (MSÅ) och Ingrid Johansson (L) debatterade frågan om en ny förvaltningsstadga i Åland idag-studion
Stadsfullmäktiges alla partier har enats om att stadens förvaltningsstadga behöver ses över inför nästa mandatperiod som börjar den 1 januari 2020.

Parkeringsnormen godkändes

Stadsfullmäktige godkände i går den nya parkeringsnormen och de ändrade reglerna för friköp av parkeringsplatser i staden.

Åland har försökt hitta lösning för följder av Sote

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Owe Sjöblom:
I dag hördes lantrådet Katrin Sjögren än en gång i riksdagens grundlagsutskott med anledning av vård-och landskapsreformen som är på gång i riket.

Ingen självstyreleslagseform i sikte

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Tomas Tornefjell:
Lantrådet Katrin Sjögren är mycket besviken på finansministeriet i Helsingfors. Det framkom i går när hon upplyste lagtinget om landskapsregeringens arbete med sjävstyrelselagsreformen.

Het debatt om självstyrelsepolitiken

Katrin Sjögren (Lib) och Harry Jansson (C) debatterar:
I dagens budgetdebatt i lagtinget blev självstyrelsepolitiken en het debattfråga, där centerns Harry Jansson upprepade vikten av att bilda en parlamentarisk kommitté för att få de tröga självstyrelsepolitiska förhandlingarna i Helsingfors att löpa smidigare.

Löfström tror på framtid utan dieselbilar

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström tror inte det finns några dieseldrivna fordon år 2045. Det säger han i en intervju som Svenska Yle gjort med honom och två andra ledamöter i kommunikationsutskottet.

Toivonen polisanmäler 11 personer

Stephan Toivonen, Åländsk demokrati, har i dag polisanmält 11 personer för falsk angivelse med yrkan på straff och ett skadestånd på 40.000 euro.

Sidor