Politik

Lång debatt om torgtak

Stadsfullmäktige godkände i går ett tilläggsanslag på 150.000 euro för att stan ska kunna bygga ett tak på torget.

Busstrafik på helgerna efterlyses

Utred möjligheten att utöka busstrafiken i Mariehamn så att bussarna trafikerar även på helgerna. Det föreslås i en motion som Åländsk demokratis Nils Manelius lämnade in till stadsfullmäktige på senaste mötet.

Stadspolitiker vill se bättre balans mellan makt och ansvar

Roger Jansson (MSÅ) och Ingrid Johansson (L) debatterade frågan om en ny förvaltningsstadga i Åland idag-studion
Stadsfullmäktiges alla partier har enats om att stadens förvaltningsstadga behöver ses över inför nästa mandatperiod som börjar den 1 januari 2020.

Parkeringsnormen godkändes

Stadsfullmäktige godkände i går den nya parkeringsnormen och de ändrade reglerna för friköp av parkeringsplatser i staden.

Åland har försökt hitta lösning för följder av Sote

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Owe Sjöblom:
I dag hördes lantrådet Katrin Sjögren än en gång i riksdagens grundlagsutskott med anledning av vård-och landskapsreformen som är på gång i riket.

Ingen självstyreleslagseform i sikte

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Tomas Tornefjell:
Lantrådet Katrin Sjögren är mycket besviken på finansministeriet i Helsingfors. Det framkom i går när hon upplyste lagtinget om landskapsregeringens arbete med sjävstyrelselagsreformen.

Het debatt om självstyrelsepolitiken

Katrin Sjögren (Lib) och Harry Jansson (C) debatterar:
I dagens budgetdebatt i lagtinget blev självstyrelsepolitiken en het debattfråga, där centerns Harry Jansson upprepade vikten av att bilda en parlamentarisk kommitté för att få de tröga självstyrelsepolitiska förhandlingarna i Helsingfors att löpa smidigare.

Löfström tror på framtid utan dieselbilar

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström tror inte det finns några dieseldrivna fordon år 2045. Det säger han i en intervju som Svenska Yle gjort med honom och två andra ledamöter i kommunikationsutskottet.

Sidor