Politik

Extra anslag splittrar lagtinget

Petri Carlsson, Axel Jonsson och Veronica Thörnroos diskuterar extra broanslag. Reporter: Hasse Persson-Bru
Finans- och näringskutskottet stöder landskapsregeringens förslag om att anhålla om extra anslag på 45 miljoner euro från riket för en bro mellan Gripö och Degerö i Föglö kommun, samt för att byta ut eller grundreparera elva befintliga broar.

Vill ha lösning för mottagning av animaliska restprodukter

Hur tänker landskapsregeringen se till att Åland har en mottagningsanläggning för animaliska restprodukter som verkar enligt gällande miljötillstånd och när förväntas det ske? Det skriver lagtingsledamot Mikael Lindholm (C) i en skriftlig fråga till landskapsregeringen.

Utskottsutlåtande om kommunreformen

Petri Carlsson (mså) och Veronica Thönroos (c) diskuterar utlåtandet (från Åland idag).
Färre och större enheter än vad vi har i dag i den kommunala sektorn ger betydligt större möjligheter till framgång än om ingenting görs. Det skriver lagtingets finans- och näringsutskott i ett utlåtande över förslaget till reform av kommunstrukturen.

"Upprörd stämning" vid ministerbesök

-Jag upplevde att stämningen var upprörd redan från starten och valde därför att inte bli intervjuad. Det svarar försvarsminister Jussi Niinistö (Blå Framtid) på en fråga i Hufvudstadsbladet om varför han uteblev från den presskonferens som arrangerades i samband med besöket på Åland i tisdags.

Efterlyste skördeskadeersättningar

Centerns partiordförande Veronica Thörnroos ifrågasatte i går i lagtinget varför inte landskapsregeringen tagit med direkta ersättningar för skördeskador i den andra tilläggsbudgeten för att underlätta situationen för lantbrukare. Näringsminister Camilla Gunell uteslöt inte att sådana ersättningar kan bli aktuella framöver.

Kritik mot skötseln av flygtrafiken

Veronica Thörnroos och Mika Nordberg diskuterade flygtrafiken. Reporter Eva Ringbom-Fonsell
Centerns partiordförande Veronica Thörnroos riktade i lagtinget i dag kritik mot landskapsregeringen för att man inte på tre månader lyckats skapa hållbara lösningar för flygtrafiken till Åbo och Stockholm.

"Mycket görs för att skydda vattnet"

Mycket arbete pågår inom både landskapsregeringen och andra organisationer för att skydda vattnet i sjöar och grundvattnet. Det svaret ger miljöminister Camilla Gunell, socialdemokrat, och lantråd Katrin Sjögren, liberal, med anledning av att centerns lagtingsledamot Runar Karlsson med flera frågat vad landskapsregeringen avser göra för att säkerställa en tillräcklig tillgång av rent sötvatten på hela Åland.

Klumpsumman ökar

Finansminister Mats Perämaa (Lib) är glad för den höjda klumpsumman:
Åland beräknas få cirka 7,9 miljoner euro mer i klumpsumma än vad man tidigare beräknat.

Försvarsminister Niinistö tackar för besöket

I ett pressmeddelande från försvarsministeriet tackar minister Jussi Niinistö för besöket på Åland. Han skriver att man haft goda och konstruktiva diskussioner och diskuterat säkerhetsläget kring Östersjön och Ålands särskilda status.

Försvarsministern uteblev från pressträff

Katrin Sjögren och Dan E Eriksson intervjuas av Axel Eriksson
Försvarsminister Jussi Niinistö (Blå framtid) uteblev från den presskonferens som hölls med landskapsregeringen under ministerns Ålandsbesök i dag. På pressträffen deltog endast lantråd Katrin Sjögren och förvaltnings- och utvecklingschef Dan E. Eriksson. Varför ministern valt att inte delta kunde ingen svara på.

Valresultatet i Sverige kan förändras

Generalkonsul Claes Hammar intervjuas av Ann-Christine Karlsson
-Det var ett spännande och dramatiskt val och vi vet ännu inte hur det ska bli. Det säger Sveriges generalkonsul Claes Hammar om resultatet i gårdagens riksdagsval i Sverige. Han är nöjd över att valdeltagandet på 84,4 procent innebar en liten ökning och visar att många ansåg att det var viktigt att rösta nu.

Fastighetsverkets protokoll offentlig handling

Fastighetsverket omfattas av offentlighetslagen. Det svarar landskapsregeringen till Justitiekanslern (JK) med anledning av juristen Marcus Måtars klagan om att han inte fått ut de styrelseprotokoll han begärt från Fastighetsverket.

Sidor