Lumparland

Lumparland ska ansöka om amorteringsfrihet

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Lumparlands kommunstyrelse beslöt på gårdagens möte att ansöka om amorteringsfrihet på sina lån. Detta för att lindra de likviditetsproblem kommunen upplever.

Kommunsammanslagning orosmoment för butiksägare

Kristina Nordlund om framtiden för Matboden i Lumparland:
De kommande kommunsammanslagningarna innebär ett orosmoment för butiksägare på landsbygden.

Lumparland undrar vad räddningsmyndighet kostar

Kommunstyrelsen i Lumparland förordar förslaget till avtal om en gemensam räddningsmyndighet och en gemensam nämnd, men man vill se en beräkning av den framtida myndighetens nettodriftskostnader innan avtalet slutligt kan godkännas.

Vattnet stängs av på södra Åland

Vattenabonnenter i Lemland och Lumparland blir utan vatten i dag mellan klockan 12 och 15.

Tillägg för omsorg i Lumparland

Kommunfullmäktige i Lumparland har nu godkänt ett tilläggsanslag på drygt 53.000 euro som socialnämnden hade äskat om.

Vårdö emot förslag om Ängö och Bussö

Vårdös och Lumparlands kommunstyrelser har tagit ställning till landskapsregeringens förslag om att flytta gränsen mellan kommunerna.

Litet minus i Lumparlands budgetförslag

Ny teknik till reningsverket, belysning till motionsbanan och en ny manskapsbil till den frivilliga brandkåren är några av investeringarna som kommunstyrelsen i Lumparland föreslår inför nästa år.

Litet underskott i Lumparlandsbudget

Kommunstyrelsen i Lumparland diskuterade i går nästa års budget. Ett preliminärt förslag visar ett underskott på drygt 51.000 euro.

Vill ha förklaringar om KHS-bygget

Kommunstyrelsen i Lumparland vill ha bättre motiveringar för om- och tillbyggnaden av Kyrkby högstadieskola, KHS.

Avfallskvarnar tillåts inte

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland har bestämt att inte tillåta användning av avfallskvarnar i kommunerna. Förfrågningar om installation av avfallskvarnar har kommit in från kommuninvånare, och därför har tekniska chefen Petter Ekman utrett ärendet närmare.

Lumparland sålde radhustomt

En av två radhustomter som Lumparlands kommun bjudit ut till försäljning är såld.

Lumparlandsstyrelse förordar KST-avtal

Kommunstyrelsen i Lumparland föreslår att fullmäktige ska godkänna det förslag till grundavtal för Kommunernas socialtjänst, KST, som tagits fram.

Sidor