Lantbruk

Hyfsad potatisskörd väntas

Anders Eriksson:
För andra året i rad finns det risk för en riktigt dålig potatisskörd i riket. Men än är inte läget katastrofalt för den åländska potatisskörden.

Stöd för foderimport utökas

Sölve Högman, byråchef på näringsavdelningens jordbruksbyrå, om stödnivåerna (från Åland idag)
Det spelar ingen roll hur gärna landskapet eller staten vill betala ut stöd till krisande jordbrukare. För att inte begränsa konkurrensen på marknaden sätter EU ned foten. Blir beloppen för stora krävs omfattande utredningar och tillstånd för att EU ska vara med på noterna.

Stödåtgärder för jordbruket växer

Landskapet höjer stödnivån för investeringar för bevattning och täckdikning inom lantbruket från 30 till 35 procent. Även ersättningen för eget arbete och användning av egna maskiner, det vill säga användning av egen traktor, traktorgrävare och grävmaskin, höjs med 5 euro vardera.

Drygt 200 ansökningar om krisstöd

Hör Lena Roos-Clemes och Henry Lindström berätta om vad stödet innebär:
Drygt 220 odlare har ansökt om tillfälligt särskilt nationellt stöd med anledning av sommarens torka.

Ny vd för hushållningssällskapet

Magnus Stark intervjuas.
Magnus J Stark blir ny vd för Ålands hushållningssällskap.

Skördeskadekommissionen håller med Petri Carlsson

Annika Hollsten intervjuas av Felix Quarnström:
Skördeskadekommissionen har färdigställt det ersättningsförslag som, om det antas, avgör hur stöden till lantbruket efter sommarens torka kommer att se ut och fördelas.

Många deltog i bevattningskurs

Carin Ekström, Patrick Sjöberg och Ida Lindell intervjuas av Ann-Christine Karlsson:
I dag ordnar Ålands hushållningssällskap en bevattningskurs för lantbrukare. Kursen blev populär, ett 70-tal personer kom för att lyssna på föreläsarna Patrick Sjöberg och Ida Lindell från hushållningssällskapet i Skåne.

Flera inkomna förnyelseplaner för stormskador

Ett trettiotal förnyelseplaner för stormskador har redan kommit in till landskapsregeringen från skogsägare runt om på Åland.

Sidor