Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Lagtinget

Centern vill ha ny arbetsform i lagtinget

Straffregisterutdrag för alla frivilliga som jobbar med barn

Åda ska inte favoriseras i stöd för it-samordning

Ob och S eniga om allmän tandvård för pensionärer

"Reglering av socialarbetaryrket blir ett gränshinder"

Lagtinget diskuterade medborgarinitiativ om kortrutten

Lagförslag om elavbrottsersättning

Ingen självstyreleslagseform i sikte

Eklund efterlyste stöd för skogsägare

Landskapets budget för nästa år godkänd

Het debatt om självstyrelsepolitiken

Varutransporterna orsakade debatt i lagtinget

Sidor