Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Svenskfinland runt

Reportage om människor och vardagsliv runt omkring i Svenskfinland.

Avsnitten publiceras som ett resultat av det så kallade Nordvision-samarbetet. Nordvision är en organisation där Ålands Radio och TV Ab och andra nordiska public service-bolag samarbetar och gratisutväxlar tv- och radiomaterial.