Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 10 november, 2016 - 06:43Uppdaterad: torsdag, 10 november, 2016 - 17:14
  • Att förstora fotbollsplanen och anlägga åtta rundbanor på WHA går endast med "skohorn" menar utredarna. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Friidrott och fotboll bör separeras

Om friidrotten och fotbollen ska ha förutsättningar att utvecklas bör de få varsin arena. Det konstateras i en utredning som kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn tar ställning till på måndag.

Fritidschefen Maria Hägerstrand Mattsson och anläggningschefen Lennart Axelsson skriver i förslaget till nämnden att Ytternäs sportfält är den mest lämpliga placeringen för en eventuell ny friidrottsarena. Man har räknat vad åtta rundbanor och läktare för 500 personer i Ytternäs samt uppvärmd konstgräsmatta på WHA skulle kosta och det blir 2,7 miljoner euro.

Utredarna konstaterar att en förnyelse av såväl löparbanor som gräsmattans ytskikt på WHA behövs de närmaste åren, och inför detta bör man bestämma hur arenan ska användas i framtiden. Utredarna påpekar också att utrymme för skolornas gymnastikundervisning fortsättningsvis bör finnas på WHA, även om friidrotten får en ny arena någon annanstans.

Sex förslag

I utredningen finns sammanlagt sex olika förslag med prislappar på från 1,9 till 2,8 miljoner euro. Förutom att man tittat på WHA och Ytternäs finns också förslag där friidrotten flyttas till Backeberg.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »