Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 7 januari, 2019 - 09:52
  • Maryette Karring spelar även i ÅU. Arkivfoto

Karring blir flickkoordinator

Maryette Karring ska fungera som flickkoordinator i Åland United under det här året med uppgift att hålla kontakt med ägarföreningarna angående flickfotbollen.

Inom ramar som regleras av Åland Uniteds styrelse, ungdomskommittén och träningschefen kommer Maryette Karring att finnas till hands för att arbeta fram möjligheter för våra ägarföreningar att få stöd och hjälp med flickfotbollen, allt efter ägarföreningarnas egna behov och önskemål.
ÅU har även tidigare haft flickkoordinator, men senaste år var det ett uppehåll i just den verksamheten. ÅU hoppas att samarbetet med ägarföreningarna kan fördjupas och förstärkas ytterligare denna väg.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »