Sagostunden

Sagostunden sänds i Ålands Radio klockan 08.20 på vardagar.

Elddonet del 3

Tua Åström läser Elddonet:
Sagostunden
Sagan Elddonet, skriven av Hans Christian Andersen. Sagan handlar om en soldat som erbjuds rikedom av en häxa, om han ger sig ner i ett ihåligt träd...

Elddonet del 2

Tua Åström läser Elddonet:
Sagostunden
Sagan Elddonet, skriven av Hans Christian Andersen. Sagan handlar om en soldat som erbjuds rikedom av en häxa, om han ger sig ner i ett ihåligt träd...

Elddonet del 1

Tua Åström läster Elddonet:
Sagostunden
Sagan Elddonet, skriven av Hans Christian Andersen. Sagan handlar om en soldat som erbjuds rikedom av en häxa, om han ger sig ner i ett ihåligt träd...

Havskonungens gåva del 5

Tua Åström läser Havskonungens gåva:
Sagostunden
Femte och sista delen av sagan Havskonungens gåva, skriven av Zacharias Topelius. Detta har hänt: Lax-Matte och Lax-Maja är ett fiskarpar som...

Havskonungens gåva del 4

Tua Åström läser Havskonungens gåva:
Sagostunden
Fjärde delen av sagan Havskonungens gåva, skriven av Zacharias Topelius. Detta har hänt: Lax-Matte och Lax-Maja är ett fiskarpar som tillbringar...

Havskonungens gåva del 3

Tua Åström läser Havskonungens gåva:
Sagostunden
Tredje delen av sagan Havskonungens gåva, skriven av Zacharias Topelius. Detta har hänt: Lax-Matte och Lax-Maja är ett fiskarpar som tillbringar...

Havskonungens gåva del 2

Tua Åström läser Havskonungens gåva:
Sagostunden
Andra delen av sagan Havskonungens gåva, skriven av Zacharias Topelius. Detta har hänt: Lax-Matte och Lax-Maja är ett fiskarpar som tillbringar halva...

Havskonungens gåva del 1

Tua Åström läser Havskonungens gåva:
Sagostunden
Första delen av sagan Havskonungens gåva, skriven av Zacharias Topelius. Tua Åström läser sagan.

Sidor