Sagostunden

Sagostunden sänds i Ålands Radio klockan 08.20 på vardagar.

Prinsen och sotaren del 2

Tua Åström läser Prinsen och sotaren:
Sagostunden
Andra delen av sagan om Prinsen och sotaren skriven av Helena Nyblom. Detta har hänt: Den bortskämda prins Johan har långtråkigt, och en morgon ser...

Prinsen och sotaren del 1

Tua Åström läser Prinsen och sotaren:
Sagostunden
Första delen av sagan om Prinsen och sotaren skriven av Helena Nyblom. Tua Åström läser sagan.

Mirtza och Mirjam del 5

Tua Åström läser Mirtza och Mirjam:
Sagostunden
Femte och sista delen av sagan om Mirtza och Mirjam skriven av Zacharias Topelius. Detta har hänt: Kungen av Arabien har sju söner och sju döttrar...

Mirtza och Mirjam del 4

Tua Åström läser Mirtza och Mirjam:
Sagostunden
Fjärde delen av sagan om Mirtza och Mirjam skriven av Zacharias Topelius. Detta har hänt: Kungen av Arabien har sju söner och sju döttrar. Men har...

Mirtza och Mirjam del 3

Tua Åström läser Mirtza och Mirjam:
Sagostunden
Tredje delen av sagan om Mirtza och Mirjam skriven av Zacharias Topelius. Detta har hänt: Kungen av Arabien har sju söner och sju döttrar. Men har...

Mirtza och Mirjam del 2

Tua Åström läser Mirtza och Mirjam:
Sagostunden
Andra delen i sagan om Mirtza och Mirjam skriven av Zacharias Topelius. Detta har hänt: Kungen av Arabien har sju söner och sju döttrar. Men har fått...

Mirtza och Mirjam del 1

Tua Åström läser Mirtza och Mirjam:
Sagostunden
Första delen av sagan om Mirtza och Mirjam skriven av Zacharias Topelius. Vi hör Tua Åström läsa sagan.

Den minsta del 5

Tua Åström läser Den minsta:
Sagostunden
Den femte och sista delen av sagan Den minsta skriven av Helena Nyblom. Detta har hänt: Kungen ville bara ha söner, och sex har han fått, men när han...

Sidor