Några krångliga ord

Vad är EU?

Några krångliga ord
Består av 28 medlemsländer som samarbetar kring bland annat handels, bistånds-, miljö- och socialpolitik. Föregångaren var kol- och stålunionen på...

Vilka styr EU?

Några krångliga ord
Parlamentet 751 ledamöter från 28 länder Representerar 510 miljoner människor Finland har 13 ledamöter. (Platserna fördelas efter landets folkmängd...

Vad händer inom EU nu?

Några krångliga ord
EU-parlamentsledamöterna väljs runt om i Europa under 23-26 maj. I Finland är valdagen söndagen den 26 maj. Förhandsröstningen pågår den 15–21 maj i...

Vem får rösta?

Några krångliga ord
Den som fyllt 18 år senast valdagen och är finsk medborgare eller medborgare i ett annat EU-land och har sin hemkommun i Finland minst 51 dagar före...

Vem kan kandidera?

Några krångliga ord
Alla röstberättigade myndiga finska medborgare samt medborgare i andra EU-länder som inte förlorat sin rösträtt och som anmält sig till Finlands...

Hur arbetar EU?

Några krångliga ord
EU-kommissionen föreslår lagar. Europaparlamentet och ministerrådet diskuterar förslagen och säger ja eller nej till lagarna. Om de säger ja till en...

Hur mycket bestämmer EU?

Några krångliga ord
Nästan hälften av alla frågor som riksdagen och lagtinget fattar beslut om är EU-bestämmelser. EU-lagen står över den finländska och åländska lagen.

Vem kan ställa upp i riksdagsvalet?

Vem kan ställa upp i riksdagsvalet?
Några krångliga ord
Den som har rösträtt. Den som inte är satt under förmyndarskap. Vissa statliga tjänster gör att man inte kan ställa upp i valet.

Sidor