Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Mitt Åland

Hur ser våra partiledares Åland ut? I serien Mitt Åland 2019 fick varje partis ordförande välja en plats på Åland och ta med en gäst. De fick en möjlighet att berätta om just sitt Åland i ett samtal om politiska visioner, och de egna drivkrafterna i det politiska arbetet.

Åländsk demokratis partiledare Stephan Toivonen avböjde från att medverka i serien.