Poddradio: 16 på Åland

Prenumerera på denna podcast

Prenumerera genom RSS:
Använd denna länk

Prenumerera i Podcast-appar (Podcaster, CastBox, Podcast Addict)
Använd denna webbadress:
https://alandsradio.ax/podcast/rss/858

16 på Åland: Om att gå i gymnasiet

Om att gå i gymnasiet:
16 på Åland
Julia och Emilia pratar om skillnaderna mellan högstadiet och gymnasiet och skillnaderna mellan Ålands Yrkesgymnasium och Ålands Lyceum i detta avsnitt av 16 på Åland. Hur ska man tänka då man väljer skola? Hur är lärarna i skolor på gymnasienivå? Och är de olika studiebesöken till gymnasieskolor verkligen till någon nytta?

16 på Åland: Att växa upp på Åland

Att växa upp på Åland:
16 på Åland
Det handlar om för- och nackdelar med ett litet samhälle då Emilia och Julia pratar om hur det är att växa upp på Åland. Hur har barndomen på en ö påverkat dem? Och hur är det att vara ungdom här?

16 på Åland: Acne

Acne:
16 på Åland
Julia och Emilia pratar i detta avsnitt av 16 på Åland om ett relativt vanligt och väldigt jobbigt problem bland unga nämligen acne. Vad kan man göra om man har riktigt besvärlig acne? Hur ska man tänka för att inte låta finnarna påverka ens självkänsla? Och vad hjälper och vad hjälper inte mot detta bekymmer?

16 på Åland: Ofrivillig ensamhet

Ofrivillig ensamhet:
16 på Åland
Emilia och Julia talar i detta avsnitt av 16 på Åland om ofrivillig ensamhet. Känslan att vara ensam på skolgården, att inte ha någon att prata med på rasten och hur det känns då det ska bildas par i klassen då man inte har någon att vara med.

16 på Åland: Bra och dåliga relationer

Bra och dåliga relationer:
16 på Åland
I detta avsnitt av 16 på Åland pratar Emilia och Julia om relationer av olika slag: ytliga och mindre ytliga, bra och dåliga. Vad händer om en relation inte betyder lika mycket för båda? Och hur påverkar olika relationer ens identitet?

16 på Åland: Tiden runt ett självskadebeteende

Tiden runt ett självskadebeteende:
16 på Åland
I det första avsnittet av 16 på Åland berättar Julia och Emilia Hedborg om tiden kring ett självskadebeteende. Hur började det? Hur var det att vara anhörig då det pågick? Och hur har tiden efter varit?