Poddradio: 16 på Åland

Prenumerera på denna podcast

Prenumerera genom RSS:
Använd denna länk

Prenumerera i Podcast-appar (Podcaster, CastBox, Podcast Addict)
Använd denna webbadress:
https://alandsradio.ax/podcast/rss/858

Självkänsla och vad som sänker och höjer den

Självkänsla och vad som sänker och höjer den:
16 på Åland
Julia och Emilia pratar i detta avsnitt av 16 på Åland om ett ämne som påverkar alla - barn, ungdomar och vuxna, nämligen självkänsla.

16 på Åland: Sociala medier

Sociala medier:
16 på Åland
I det här avsnittet av 16 på Åland lyfter Emilia och Julia ett ämne som är ständigt närvarande och aktuellt för de flesta 16-åringar, nämligen sociala medier. Hur påverkar sociala medier självkänslan? Bryr man sig faktiskt om antalet likes? Och hur påverkar det ens person att från 11 års ålder finnas på sociala medier?

16 på Åland: Stress

Stress:
16 på Åland
Julia och Emilia talar i detta avsnitt av 16 på Åland om stress och sätt att motverka stress i vardagen. Vad har de för vardagsknep de tar till för att hinna med skola, hästar, vänner och poddning?

16 på Åland: Självmordstankar

Självmordstankar:
16 på Åland
Julia och Emilia lyfter i detta avsnitt av 16 på Åland ett tungt ämne. För att hjälpa andra väljer de att dela med sig av berättelser, tankar och känslor från en mörk period i deras liv. Vi vill varna för starkt innehåll.

16 på Åland: Om att gå i gymnasiet

Om att gå i gymnasiet:
16 på Åland
Julia och Emilia pratar om skillnaderna mellan högstadiet och gymnasiet och skillnaderna mellan Ålands Yrkesgymnasium och Ålands Lyceum i detta avsnitt av 16 på Åland. Hur ska man tänka då man väljer skola? Hur är lärarna i skolor på gymnasienivå? Och är de olika studiebesöken till gymnasieskolor verkligen till någon nytta?

16 på Åland: Att växa upp på Åland

Att växa upp på Åland:
16 på Åland
Det handlar om för- och nackdelar med ett litet samhälle då Emilia och Julia pratar om hur det är att växa upp på Åland. Hur har barndomen på en ö påverkat dem? Och hur är det att vara ungdom här?

16 på Åland: Acne

Acne:
16 på Åland
Julia och Emilia pratar i detta avsnitt av 16 på Åland om ett relativt vanligt och väldigt jobbigt problem bland unga nämligen acne. Vad kan man göra om man har riktigt besvärlig acne? Hur ska man tänka för att inte låta finnarna påverka ens självkänsla? Och vad hjälper och vad hjälper inte mot detta bekymmer?

16 på Åland: Ofrivillig ensamhet

Ofrivillig ensamhet:
16 på Åland
Emilia och Julia talar i detta avsnitt av 16 på Åland om ofrivillig ensamhet. Känslan att vara ensam på skolgården, att inte ha någon att prata med på rasten och hur det känns då det ska bildas par i klassen då man inte har någon att vara med.

16 på Åland: Bra och dåliga relationer

Bra och dåliga relationer:
16 på Åland
I detta avsnitt av 16 på Åland pratar Emilia och Julia om relationer av olika slag: ytliga och mindre ytliga, bra och dåliga. Vad händer om en relation inte betyder lika mycket för båda? Och hur påverkar olika relationer ens identitet?

Sidor