Poddradio: Minnespodden

En podcast om minnessjukdomar. Podcasten görs av Annika Rydberg och Lena Westergård.

Prenumerera på denna podcast

Prenumerera genom RSS:
Använd denna länk

Prenumerera i Podcast-appar (Podcaster, CastBox, Podcast Addict)
Använd denna webbadress:
https://alandsradio.ax/podcast/rss/774

Minnespodden: Forskningen kring minnessjukdomar

Minnespodden: Forskningen kring minnessjukdomar
Minnespodden
I det sista avsnittet av Minnespodden talar Lena Westergård och Annika Rydberg om forskningen kring minnessjukdomar. Var ligger fokuset inom forskningen idag? Och hur har det sett ut tidigare? Varför forskas det så lite om minnessjukdomar?

Minnespodden: Svåra symtom och den palliativa vårdfilosofin

Svåra symtom och den palliativa vårdfilosofin:
Minnespodden
I del 9 av Minnespodden fortsätter Annika Rydberg och Lena Westergård att prata om svåra symptom som är vanliga vid demenssjukdom, bland annat beteendeförändringar lyfts i avsnittet. Vi får också höra om den palliativa vårdfilosofin och dess 4 grundstenar.

Minnespodden: Psykiska och beteendemässiga symtom

Psykiska och beteendemässiga symtom
Minnespodden
I Minnespodden avsnitt 8 diskuterar Lena Westergård och Annika Rydberg kring psykiska och beteendemässiga symtom vid demenssjukdom. Vi får också veta hur BPST-registret (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) fungerar i Sverige.

Minnespodden: Anhörigstöd vid kognitiv svikt

Anhörigstöd vid kognitiv svikt
Minnespodden
I avsnitt sju av Minnespodden talar Annika Rydberg och Lena Westergård om hur man bäst hjälper och stöder närstående till någon som har kognitiv svikt.

Minnespodden: Intervju med anhöriga

Intervju med anhöriga
Minnespodden
I det sjätte avsnittet av Minnespodden intervjuar Annika Rydberg två anonyma personer som båda har en nära anhörig som drabbats av demenssjukdom. Minnespodden görs av Annika Rydberg och Lena Westergård.

Minnespodden: Flytt till demensboende och aktiviteter för demenssjuka

Flytt till demensboende och aktiviteter för demenssjuka
Minnespodden
Det femte avsnittet av Minnespodden berättar om vad som är viktigt att tänka på vid en flytt till ett demensboende. Vi får också veta mer om aktiviteter för demenssjuka och hur man kan få med en demenssjuk på en aktivitet. Minnespodden görs av Annika Rydberg och Lena Westergård.

Minnespodden: Maten, boendet och den psykosociala miljön

Maten, boendet och den psykosociala miljön
Minnespodden
I avsnitt fyra av Minnespodden samtalar Lena Westergård och Annika Rydberg om matens betydelse då man har en demenssjukdom. Vi får också veta mer om vad psykosocial miljö är och om vad som är viktigt gällande inredning, färger och annat på ett demensboende.

Minnespodden: Behandling, utredning och bemötande

Behandling, utredning och bemötande
Minnespodden
Det tredje avsnittet av Minnespodden tar upp behandling och utredning av de olika demenssjukdomarna. Vi får också höra om bemötande och begreppet personcentrerad vård. Minnespodden görs av Annika Rydberg och Lena Westergård.

Minnespodden: De fem vanligaste demenssjukdomarna

De fem vanligaste demenssjukdomarna
Minnespodden
Det andra avsnittet av Minnespodden handlar om de fem vanligaste demenssjukdomarna. Vi hör Annika Rydberg, utbildad inom området som Silviasyster, samtala med Lena Westergård.

Sidor