Poddradio: Debatt

Prenumerera på denna podcast

Prenumerera genom RSS:
Använd denna länk

Prenumerera i Podcast-appar (Podcaster, CastBox, Podcast Addict)
Använd denna webbadress:
https://alandsradio.ax/podcast/rss/494

Public Service och klickjakten

Public service och klickjakten. Del 1:
Public service och klickjakten. Del 2:
Debatt
Flödet av information växer dramatiskt och med det också flödet av desinformation och rykten. Det här leder till att behovet av opartisk och saklig information aldrig har varit större än nu. Hur viktig är public service roll i dagens enorma informationsflöde? Finns det risk för att public service blir mer publikfriande och klickvänliga istället för att ta sig an verkligt stora och strukturella utmaningar?