Om Ålands Radio

Ålands public service-bolag

Ålands Radio/TV Ab är ett landskapsägt aktiebolag som har ansvar för distribution av etersänd public service-radio och -TV på Åland samt för produktion av kanalen Ålands Radio. Företaget bildades den 1 maj 1996, som ett aktiebolag ägt av landskapet Åland.

Bolaget tog över den verksamhet Rundradion i Finland tidigare bedrivit på Åland och verksamheten förändrades radikalt efter det. Från att ha sänt fyra timmar om dagen ökade Ålands Radio sina sändningar till 16 och en halv timme varje dag. Idag sänder bolaget lokalt producerad radio från 05.30 till 21.00 veckans alla vardagar, och mellan 07.30 och 19.00 på helgerna.

Musikpolicy

Musiken i Ålands Radio ska vända sig till en bred publik och ska kännas sammanhållen och inbjudande. I Ålands Radios musikflöde spelas främst melodiös populärmusik från de senaste 30 åren. Hälften av titlarna som spelas ska vara utgivna under de senaste ett till fem åren.

De genrer som förekommer i Ålands Radio är melodiös pop och rock, nutida visa, global pop, country, soul, disco och lätt jazz.

Andelen svensk musik ska utgöra ungefär hälften av utbudet och sång på svenska ska prioriteras. I Ålands Radio uppmärksammas också de lokalt förankrade artisterna. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga artister ska eftersträvas.

Redaktion

Administration

Produktionsteknik

Distributionsteknik

Frilans