Nyheter

Övernattningarna minskade kraftigt

Under fjolåret minskade övernattningarna på de åländska hotellen, stugbyarna och andra inkvarteringsställena med drygt tio procent, detta trots ö-...

Nu märks utflaggningens effekter

-På sikt kommer åländska sjömän på utflaggade fartyg att bosätta sig i Sverige. Det befarar Hammarlands kommundirektör Kurt Carlsson, som i sin...

Skarvens inkörningsturlista förlängs

Nya föglöfärjan Skarvens inkörningsturlista blir en isturlista. Landskapsregeringen har beslutat att förlänga den nuvarande turlistan till den första...

Miljödonation för våtmarker

Ålands landsbygdscentrums projekt "Lokal miljö", som handlar om att anlägga våtmarker på Åland, fick flest röster och därmed mest pengar när...

Jomalas kultursekreterare slutar

I tisdags beslöt kommunfullmäktige i Jomala att den omdiskuterade tjänsten som kultursekreterare ska finnas kvar. Men i höst när beredningen av nästa...

Stort överskott för Lumparland

Lumparlands kommuns bokslut för 2009 visar på ett överskott på hela 70.000 euro. Det som mest bidrog till överskottet var att kostnaderna inom den...

Oppositionen: Höj hemvårdsstödet

-Lagtingsledamöterna har nog höjt sina egna arvoden, men hemvårdsstödet är på samma nivå som för åtta år sedan. Det påpekade obunden samlings...

Britt L hade inga nya svar<br>om sos-linjens framtid

Utbildningsminister Britt Lundberg hade inga nya svar om framtiden för yrkesskolans samhälleliga och sociala linje när hon i går kväll träffade...

Sidor