Nyheter

Plastikkirurgi på Åland

-Bröstförstoringar, fettsugningar eller lyfta ögonlock? Bland annat det erbjuder nu den privata läkarcentralen Medimar. Plastikkirurgen Antti Koski,...

Grupp ska förbereda arbetet<br>med självstyrelselagen

Nu ska en arbetsgrupp tillsättas med uppgift att förbereda det kommande arbetet med utvecklingen av självstyrelselagen . Det beslutet togs igår av...

De vill göra nordisk mat populär

De vill få resten av världen intresserad av nordisk mat, men vill också att skolor och sjukhus i Norden i högre utsträckning väljer just nordisk mat...

Allt fler kritiserar Flybes näringsrätt

Allt fler kritiska röster hörs nu om landskapsregeringens beslut att ge flygbolaget Flybe tillfällig näringsrätt på Åland. Ålands Framtids ordförande...

Alla gravida på Åland<br>erbjuds fosterscreening

Alla gravida på Åland erbjuds nu frivillig fosterscreening från den 1 september. Det innebär att blivande mammor redan i ett tidigt skede av...

Inte för mycket buller på Godbyvägen

Redan för fyra år sedan kom klagomål på trafikbuller från Godbyvägen in till landskapsregeringen från en privatperson. Ärendet avslutades efter en...

Bidrag till privatskola diskuteras

Ska Mariehamn bidra med en högre summa per elev som väljer att gå i en privat skola än motsvarande kostnad i stadens skolor? Det är en fråga som...

Sju vill leda De gamlas hem

Ytterligare en person har sökt tjänsten som förbundsdirektör för De gamlas hem i Jomala. Det är Terese Hoxell från Kalax i Österbotten. Sex personer...

Sidor