Nyheter

Hemkörning av varor & caféhörna<br>utlovar Kumlinge andelshandels vd

Varuleveranser hem till äldre och till gästhamnen, byggvaror i lager och en caféhörna inne i butiken. Det är några av de förändringar som Kumlinge...

Vill ha regelbunden flyktingmottagning

En regelbunden mottagning av flyktingar till Mariehamn vartannat eller vart tredje år skulle möjliggöra en bättre integration. Det anser...

JO kräver lagförslag på svenska

När det gäller lagförslag med särskild vikt för Åland måste hela materialet finnas översatt till svenska när det sänds för utlåtande. Det slår...

Fortfarande inga arbetslistor till lr

Landskapsregeringen har fortfarande inte fått in förslag på nya arbetstidslistor från sjöbefälet ombord på landskapets färjor. Den förlängda...

Turbulent på De gamlas hem

Läget på De gamlas hem präglas just nu av osäkerhet både bland personal och de förtroendevalda. Det konstaterar förbundsstyrelsens ordförande Harry...

Vuxenpool för kyrkligt frivilligarbete

I Mariehamns församling finns redan frivilliga som hjälper till med olika saker, och nu ska det arbetet organiseras bättre. Det sker genom att man...

Fuktskadat äldreboende i Kumlinge

I tio år har det funnits klagomål på inomhusluften i Annagården i Kumlinge, men först för en dryg månad sedan flyttades personal och äldreomsorgens...

Växthuskraschen på Simskäla<br>kostar ägaren 350.000 euro

Det blir i stort sett ingen ersättning från försäkringsbolaget för de stora skador som växthusodlaren Mikael Lundell drabbades av på Simskäla i...

Sidor