Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 27 april, 2021 - 16:20
  • En fårägare misstänks för vanskötsel. Fåren på bilden har inget med rapporteringen att göra. Foto: Wikimedia commons

Yrkar på fem års djurhållningsförbud

Djurhållningsförbud i minst fem år gällande kor, får och grisar.

Det yrkar åklagaren Peter Rikberg på för den man som ska ha gjort sig skyldig till djurskyddsbrott april 2017-december 2019. Enligt åklagaren har den åtalade misskött sina får och i stor utsträckning ignorerat de instruktioner han fått från ÅMHM i samband med deras inspektioner. Enligt åtalet har mannens bristande skötsel av fåren lett till att omkring 80 djur avlidit. Mannen sades ha haft en bristande tillsyn av djuren, de har inte fått tillräckligt med vatten och foder och det har även varit bristande hygien i de utrymmen där fåren har vistats. Enligt åklagaren har djuren rymt vid ett flertal tillfällen. Trots den höga dödligheten bland fåren kontaktades aldrig någon veterinär. ÅMHM har genomfört 20 inspektioner av fåren och vid 12 av dessa har djuren saknat vatten. Under inspektionerna har man bland annat hittat ruttna kadaver, mögligt foder samt får som varit oklippta och haft dåligt hull. Under dagens rättegång i Ålands tingsrätt sa åklagaren att den åtalade visat att han är olämplig eller oförmögen att ta hand om får. Den åtalade mannen medgav vissa brister, men bestred flera punkter.

Under rättegången nämnde han att vissa problem med fodret kunde höra ihop med den extremt torra sommaren år 2018, då det rådde stor brist på foder och många djur nödslaktades.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »