Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 31 januari, 2023 - 13:20Uppdaterad: tisdag, 31 januari, 2023 - 13:23
  • Infrastrukturminister Christian Wikström presenterar snart förslag till ny avfallslag. Arkivbild.

Wikström tror kommunerna blir nöjda med hans förslag på ny avfallslag

Infrastrukturminister Christian Wikström presenterar inom några veckor ett omarbetat förslag på ny avfallslag till resten av landskapsregeringen. Ett förslag han tror skulle göra kommunerna nöjda.

-Det nya förslaget tar hänsyn till hur det ser ut i kommunerna i dag, det detaljstyr inte, säger han.

Samtidigt, menar han, uppfyller det EU:s avfallsdirektiv om hur återvinningsgraden ska öka.

Det förra förslaget, som togs fram av den dåvarande utvecklingsminister Alfons Röblom (HI), fick en del kritik, speciellt av Sunds kommun där kommundirektör Andreas Johansson menade att förslaget skulle leda till höjda avfallstaxor.

Christian Wikström vill dock inte gå in på lagförslagets detaljer före det har diskuterats inom landskapsregeringen. Då kommer man också att bestämma ifall förslaget behöver genomgå en tredje remissrunda.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »