Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 7 juli, 2021 - 12:05Uppdaterad: onsdag, 7 juli, 2021 - 12:09
  • Jomala ger Wiklöf Holding bygglov i Möckelö. Arkivfoto.

Wiklöf Holding får bygglov i Möckelö

Wiklöf Holding Ab har fått bygglov för en 2.033 kvadratmeter stor försäljnings- och lagerhall i Möckelö.

Byggnämnden i Jomala beviljade bygglovet på sitt senaste möte.

På mötet gav man också bygglov åt Norahus Ab som vill bygga två cirka 400 kvadratmeter stora radhus i Sviby. Södra Ålands högstadiedistrikt fick bygglov för ett 368 kvadratmeter stort fritidshem för träningsundervisning samt ett gårdsförråd i Prestgården by, och Jomala kommun får bygglov för en lagerhall invid Vikingahallen. Mariehamns telefon Ab får bygglov för att uppföra en 54 meter hög mobilmast på fastigheten Näset i Vesterkalmare och Fredrik Söderlund som arrenderar Jomala gård i Jomala by får bygglov för en 330 kubikmeter stor och elva meter hög spannmålssilo.

Byggnämnden avslog också en bygglovsansökan från Jan-Erik Eklund som i Möckelö ville uppföra sex servicehallar för jord- och skogsbruk med en våningsyta på sammanlagt 6.840 kvadratmeter.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »