Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 10 juni, 2022 - 10:24

Widman bygger gc-väg

Landskapsregeringen antar Rolf Widman Ab:s anbud gällande byggnationen av en gång- och cykelväg parallellt med landsväg 1 på sträckan Kattby-Frebbenby.

Widmans anbud var 496.281 euro. Att anlägga en gc-väg invid landsväg 1 är ett pågående projekt med att binda ihop gång- och cykelvägarna längs med hela vägsträckningen mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »