Publicerad: onsdag, 27 maj, 2020 - 17:06
  • Arkivbild. Foto: Owe Sjöblom, ÅRTV

Widgren föreslås bli kommundirektör på Vårdö

Eva Widgren från Sverige föreslås av kommunstyrelsen på Vårdö att efterträda Andreas Johansson som kommundirektör.

Johansson ska bli kommundirektör i Sund och ska under en övergångsperiod sköta uppdragen i både Sund och Vårdö.

Det var totalt 14 personer som sökte tjänsten, varav fem personer kallades på intervju. Kommustyrlsen föreslår att Widgrens lön ska vara 5.500 euro per månad och att tillträde ska ske så snart som möjligt. Det är fullmäktige som tar beslutet om Widgren ska erbjudas tjänsten eller inte.

Vårdö gick drygt 84.500 euro back under förra året, det kunde kommunstyrelsen konstatera när bokslutet godkändes. Den största orsaken till kommunens underskott beror på minskningen av landskapsandelar.