Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 12 oktober, 2011 - 08:05Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:20

Weiss har fått jordförvärvsrätt

Paret Weiss har nu fått jordförvärvsrätt för sin strandtomt på Järsö i Lemland. Efter två avslag och två resultatlösa överklaganden till Högsta förvaltningsdomstolen i Helsingfors har nu landskapsregeringen och liberale kansliministern Roger Eriksson gett paret Weiss dispens från jordförvärvsreglerna. Det sker enligt den nya praxis som landskapsregeringens liberala majoritet tog den 25 augusti. Enligt den kan undantag beviljas personer utan hembygdsrätt också för en strandtomt på planerat område. Tidigare var det inte möjligt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »