Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 22 november, 2021 - 12:50Uppdaterad: måndag, 22 november, 2021 - 18:20

VLs aktieemission godkändes

Det blev precis som förväntat när Viking Line höll extra bolagsstämma, nyemissionen av aktier godkändes.

Redan före rederiet kallade till extra bolagsstämma hade de största ägarna förbundit sig att teckna andelar som motsvarar sammanlagt cirka 54 procent av de aktier som erbjuds i aktieemissionen.

Bolagsstämman var avklarad på drygt tio minuter och hölls inför cirka 20 personer som var närvarande, men drygt 61 procent av aktieägarna fanns representerade på bolagsstämman via fullmakter.

Det är knappa 6,5 miljoner nya aktier det handlar om och om alla blir sålda får rederiet in drygt 50 miljoner euro. Nu ska styrelsen bestämma när aktieemissionen äger rum, men fullmakten att hålla emissionen sträcker sig till 31 mars.

- Sannolikt kommer emissionen igång inom kort. Vi ska få alla förutsättningar och villkor på plats och sen kommer vi igång, säger vd Jan Hanses.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »