Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 18 oktober, 2010 - 09:57Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Vissa brister vid gästhamnskontroll

Vissa brister i de åländska gästhamnarna när det gäller kvalitén på dricksvattnet och sugtömningen av toalettavfallet fanns det när miljömyndigheten gjorde en kontroll i de 19 hamnarna i somras. Rapporten är nu klar och visar att det i var femte hamn var för hög halt av koliforma bakterier i dricksvattnet från vattenposterna och en hamn hade också E-kolibakterier. Problemen är nu åtgärdade enligt miljömyndigheten. Sugtömningen av fritidsbåtarnas toalettavfall fungerade bra utom i ett fall och i en hamn hade man inte möjlighet att ta emot toalettfallet, utan väntar på en gemensam avloppslösning.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »