Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 7 mars, 2023 - 10:18Uppdaterad: tisdag, 7 mars, 2023 - 10:18
  • Arne Selander och Mariehamns stad vill se 15.000 invånare år 2040. Foto: Josefina Jansson.

Vision om 15.000 invånare år 2040 - ”Vill göra tillgången till vattnet bättre”

Mariehamn har en vision om att befolkningen i staden ska öka till 15.000 personer till 2040. En av de största utmaningarna är var det kan byggas nya bostäder.

- Vi har ett begränsat utrymme att växa på, på bredden så att säga, vi har inte så mycket mark. Det är ett uppdrag som stadsarkitekten med sina anställda får titta på. Det finns tomter som är obebyggda och områden som är dåligt utnyttjade, säger stadsdirektör Arne Selander.

Stadsdirektören menar att det utanför Mariehamns centrum finns områden som man kan ta tillvara på ett bättre sätt samt att man inne i centrum kan bygga på höjden.

Arne Selander säger även att man tittar på möjligheten att göra tillgången till vattnet bättre på den östra sidan av Mariehamn.
- Det går en väg där som är landskapets men Östra utfarten skär av centrum från Slemmern och det är ju lite tråkigt. Det finns stora parkeringsytor och ytor som inte används som man kanske kan bebygga, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »