Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 februari, 2023 - 12:53Uppdaterad: onsdag, 15 februari, 2023 - 17:10
  • Andelsbanken för Åland ökade vinsten jämfört med året innan. Arkivbild.

Vinsten ökade för Andelsbanken

Andelsbanken för Åland förbättrade sin rörelsevinst förra året med 17 procent jämfört med 2021, det visar bokslutet för 2022.

Rörelsevinsten steg till 4,3 miljoner euro jämfört med 3,6 miljoner euro 2021. Det var ränteuppgången och en ökning av utlåningsvolymerna som bidrog till förbättringen.

Under året fortsatte ägarkunderna öka och är nu över 9.000.

Andelsbanken för Åland menar att de ekonomiska utsikterna fortfarande är förknippade med exceptionellt stor osäkerhet.

- Vi gör ändå prognosen att bankens rörelsevinst kommer att förbättras under året i och med den fortsatta uppgången i marknadsräntorna, säger vd Johnny Nordqvist i resultatrapporten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »