Publicerad: fredag, 18 oktober, 2019 - 12:52

Vindkraftsstöd godkändes

Landskapsregeringen godkände under pleniföredragning igår förslaget om en ändring av landskapslagen om stöd för produktion av el genom vindkraft.

Förslaget lämnas därmed vidare till lagtinget.