Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 april, 2022 - 06:07Uppdaterad: tisdag, 26 april, 2022 - 07:29
  • Stellan Egeland stöder inte vindkraft. Arkivbild.

Vindkraft har stöd i lagtinget, men inte från alla

Lagtingsledamot Stellan Egeland (Ob) är emot en satsning på havsbaserad vindkraft. Det framkom under måndagens plenum när lagtinget diskuterade Finans- och näringsutskottets betänkande om utbyggnaden av vindkraft.

När Nina Fellman (S) frågade om Stellan Egeland stöder en satsning på vindkraft, eller inte, så blev svaret nej. Enligt Egeland är dock de övriga obundna lagtingsledamöterna positiva till en satsning på havsbaserad vindkraft. Under måndagens diskussion berörde man även hur mycket av arbetet med havsbaserad vindkraft som kan göras av landskapsregeringen och hur mycket som ska skötas av den privata sektorn

Utskottets ordförande Jörgen Pettersson (C) anser att man bör ta in privata aktörer i ett tidigt skede för att öka takten, men att det ska göras på ett sätt som gör att alla ålänningar kan känna sig delaktiga i utvecklingen av vindkraften.

Enligt betänkandet skulle en fullskalig utbyggnad av en havsbaserad vindkraft i elproduktion motsvara 40-50 procent av Finlands nuvarande totala behov av elenergi.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »