Publicerad: fredag, 4 december, 2020 - 09:17Uppdaterad: fredag, 4 december, 2020 - 13:22
  • M/s Knipan. Arkivbild.

Villkorligt och arbetsförbud för Knipans maskinmästare

Den man som var maskinchef på m/s Knipan och som i juli i år fanns ha varit berusad på jobbet döms till fyra månaders villkorligt fängelse och förlorar sina rättigheter att framföra fartyg fram till och med den sista maj 2021.

Han döms för fylleri i sjötrafik och äventyrande av trafiksäkerheten, i ett ärende som handlagts av Ålands sjörättsdomstol.

Det var den 14 juli som en patrull från Ålands sjöbevakningsstation ryckte ut till m/s Knipan, vars motorer hade stängts av med resultatet att hon börjat driva ur farleden. Vid tillfället befann sig åtminstone 40 personer ombord.
Då sjöbevakningen anlände till platsen kunde de konstatera att mannen hade strax över två promille alkohol i blodet.

I domen framkommer att mannen själv stoppat motorn under resan till Långnäs, på ett sådant sätt som riskerat äventyra besättningens och passagerarnas säkerhet. Han har under rättegången medgett till gärningsbeskrivningen och avstått från sin rätt till muntlig förhandling.
Under processen har även Knipans befälhavare vid tillfället dömts till 580 euro i dagsböter för sjöfartsförseelse, för att han då sjöbevakningen efterfrågat den inte kunnat uppvisa en besättningslista, i vilken de personer som vid händelsetidpunkten arbetat ombord samt deras befattningar antecknats.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »