Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 september, 2021 - 10:48Uppdaterad: onsdag, 15 september, 2021 - 17:36

Villkorlig dom för misshandel

Tre månaders villkorligt fängelse och 60 dagsböter om 42 euro, totalt 2.520 euro. Det blir straffet för en 57-årig man som förra vintern misshandlade sin partner i hennes hem genom att bland annat slå och sparka henne och dra henne i håret så det lossnade.

Mannen medger misshandeln till vissa delar, men Ålands tingsrätt finner kvinnans och ett vittnes berättelse tillsammans med bevisning att han gjort sig skyldig till hela det av kvinnan beskrivna förloppet.
Mannen döms också att betala kvinnan knappt 1.700 euro euro för sveda, värk och sjukvårdskostnader. Han ska ytterligare betala en brottsofferavgift på 80 euro till staten.

Domen har inte vunnit laga kraft.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »