Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 26 mars, 2010 - 06:37Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Villiga överlåta Bomarsundstorpet

-Vi är villiga att överlåta huset till landskapet, bara vi kommer överens om villkoren. Det säger Pia Strömberg som är en av delägarna i det dödsbo som äger det gamla Bomarsundstorpet som landskapsregeringen krävt ska flyttas från den gamla arrendetomten på fornminnesområdet. Som Ålands Radio tidigare berättat krävde landskapsregeringen i förra veckan ett skriftligt besked från ägarna om de som en lösning är beredda att överlåta torpet till landskapet. Enligt Pia Strömberg är det inte lätt att tvingas lämna huset. -Vi älskar det där huset som funnits i släkten sedan 1880-talet, men vi måste förstås följa de regler som finns på Åland, säger Pia Strömberg. Ägarna har ändå anmält landskapsregeringens handläggning av frågan till Högsta förvaltningsdomstolen och vill helst avvakta ett utslag därifrån. Samtidigt har en skiftning av dödsboet inletts.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »