Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 9 december, 2016 - 12:43Uppdaterad: fredag, 9 december, 2016 - 12:47
  • Nils Torvalds föreslår ändringar i antipennigtvättdirektivet. Foto: Cecilia Ekströmer.

Vill stärka anti-penningtvättregler

Arbetet med att uppdatera EU:s anti-penningtvättsdirektiv pågår för tillfället i Europaparlamentet.

 Nils Torvalds, som tillsammans med sin tjeckiske kollega Petr Jeþek leder förhandlingarna för den liberala ALDE-gruppen, har lämnat in en rad ändringsförslag till direktivet. Torvalds vill täppa till eventuella kryphål i den nuvarande lagstiftningen, bland annat genom att öka transparensen och förbättra samarbetet mellan ländernas skattemyndigheter.

-Ett av de stora problemen som uppdagades i samband med Panamapappren-läckan är att man genom väldigt komplicerade företagsstrukturer försöker dölja vem den riktiga ägaren eller förmånstagaren är. Detta i sin tur gör det lättare att både kringgå skatt och att syssla med penningtvätt och terrorismfinansiering, säger Nils Torvalds.

Värt att notera för åländsk del är att man i den tidigare uppdateringen av EU:s anti-penningtvättsregler berörde flera frågor rörande penningspel och spelbolag. I den här rundan fokuserar man dock främst på åtgärder rörande terrorfinansiering.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »