Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 7 november, 2018 - 13:38Uppdaterad: onsdag, 7 november, 2018 - 14:08
  • Skiss på KHS-plan av arkitekt Micko Koskinen

Vill skrinlägga utbyggnaden av KHS

Det liggande förslaget till om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola bör förkastas. Det anser Hammarlands kommunstyrelse som vid gårdagens möte gick på kommundirektörens linje. Det föreslagna alternativet är för dyrt och Hammarland vill istället fortsätta den utredning av en ny högstadieskola som man inlett tillsammans med Eckerö kommun.

I kommunens utlåtande till Södra Ålands högstadiedistrikt påpekar Hammarland även att kalkyler på förändring av driftskostnader saknas i beredningen kring KHS, att om- och tillbygnaden har blivit för omfattande och att man ser fram emot att högstadiedistriktet aktivt medverkar i den fortsatta planeringen av en ny högstadiekola i distriktet.
Även Eckerö kommunstyrelse behandlade frågan igår, men något utlåtande till Södra Ålands högstadiedistrikt har ännu inte författats i Eckerö.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »