Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 21 september, 2022 - 13:26Uppdaterad: onsdag, 21 september, 2022 - 16:53

Vill se kolneutral sjöfart inom fem år

Det åländska rederiet Viking Line deltar i ett projekt för att utveckla en koldioxidneutral grön korridor mellan Åbo, Åland och Stockholm för frakt och passagerare.

Målet är en helt koldioxidneutral rutt inom fem år.
- Vi vill vara en föregångare i hållbarhetsarbete och det här är nu en fortsättning på vårt utvecklingsarbete mot att minska utsläpp, säger Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boijer-Svanström.

En förutsättning för att lyckas är att det byggs en inhemsk anläggning som kan framställa syntetiskt bränsle av koldioxid och vätgas och att fartygen är tillräckligt energisnåla för att det ska vara ekonomiskt intressant att köra på det egna bränslet. I projektet medverkar Rauma Marine Constructions, Viking Line, Åbo Akademi och Kempower.

Projektet beviljades nyligen stöd på omkring 1,6 miljoner euro av Business Finland. Viking Lines stöttas av landskapsregeringen med maximalt 150.000 euro för sin medverkan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »