Publicerad: torsdag, 1 oktober, 2020 - 11:03Uppdaterad: torsdag, 1 oktober, 2020 - 12:15
  • Elevantalet på norra Åland ökar och därmed de budgeterade kostnaderna.

Vill att kommunalförbund sparar

Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) har budgeterat för ökade kostnader om 7,3 procent (cirka 302.000 euro) jämfört med bokslutet för 2019, vilket till största del motiveras med utökat elevantal.

Också Oasen budgeterar för ökade kostnader, 7,7 procent (cirka 433.000 euro).
Berörda kommuner ska nu ge ett utlåtande om budgetförslagen vilket Finströms kommunstyrelse gjorde vid sitt senaste möte. Man konstaterar att kommunerna befinner sig i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge och att det därför är av yttersta vikt att kommunalförbunden omarbetar sina budgetförslag så att kostnaderna minskar.
Finström begär därför att både NÅHD och Oasen tar fram en konsekvensanalys innehållande konkreta och genomförbara inbesparingsförslag som motsvarar sänkta kostnader om fem procent.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »