Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 september, 2021 - 15:09Uppdaterad: torsdag, 16 september, 2021 - 17:12
  • Operativsystemet Ålarm kan integreras med Finlands motsvarande system Eerika.

Vill integrera Ålarm med rikssystem

Ålands polismyndighet får i uppdrag av landskapsregeringen att gå vidare med de inledande diskussionerna rörande en framtida integrering av den åländska larmcentralens operativsystem Ålarm med Finlands motsvarande system Eerika.

- Vi bedömer att åtgärden är nödvändig både för att säkra upp Ålarm inför framtiden och samtidigt ta till vara en investering som till dags dato omfattar cirka 3,5 miljoner euro, säger vicelantrådet Harry Jansson (C) i ett pressmeddelande.

Enligt bedömningen krävs justeringar i både åländsk och finsk lagstiftning. Ambitionen är att två arbetsgrupper tillsätts med ansvar för projektets tekniska respektive juridiska delar. Målsättningen är att integreringen ska genomföras under år 2024.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »