Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 28 januari, 2021 - 11:28Uppdaterad: torsdag, 28 januari, 2021 - 12:36
  • Daghemmet Flaggskeppet fanns i Rådhuset. Arkivfoto: Malin Henriksson

Vill ha tillbaka daghemmet Flaggskeppet

Stadsstyrelsen borde uppmana bildningsnämnden att ompröva daghems-strukturen i staden genom att återuppta dagisverksamheten i daghemmet Flaggskeppet i Rådhuset och samtidigt ompröva sitt ställningstagande av verksamheten i daghemmet Blåklockan.

Det här skriver Barbro Sundback i en motion till stadsfullmäktige.

År 2018 beslöts att evakuera dagisverksamheten Flaggskeppet till daghemmet Skogskullen i Mariegård, då det fanns stora brister i byggnaden som fuktskador och omodernt kök och personalutrymme, men enligt Sundback kan det åtgärdas med kompetens i byggnadsminnesvård.

I den daghemsstruktur som staden gjort upp listas vilka dagis som kommer att finnas den närmaste framtiden och hur många platser varje dagis har.

-Flaggskeppet ingår inte i listan. Däremot Blåklockan som har lika många platser men Blåklockan fyller inte de lagstadgade normerna för dagisutrymmen. Sedan åratal fungerar verksamheten med dispens. Utemiljön är ganska trist och jämfört med Flaggskeppets rymliga gård är Blåklockans gård sämre, skriver Barbro Sundback i motionen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »