• Runa-Lisa Jansson efterlyser momsfri socialservice i Saltvik. Foto: Eva Nyberg
Publicerad: torsdag, 12 oktober, 2017 - 12:03, uppdaterad: torsdag, 12 oktober, 2017 - 13:05

Vill ha momsfri socialservice

Saltvik borde teckna avtal med serviceproducenter om momsfri privat socialservice. Det anser Obunden samlings Runa-Lisa Jansson som i samband med senaste fullmäktigemötet lämnade in en motion om detta.

Till exempel i Mariehamn finns några företag som en privatperson som inte klarar sin vardag utan hjälp kan ingå avtal med. Företagen, efter att de godkänts av kommunen, kan till exempel handla, laga mat och städa åt privatpersonen.
Runa-Lisa Jansson skriver i sin motion att arbetssituationen för hemvårdspersonalen kunde underlättas om det här systemet infördes i Saltvik, och det skulle också underlätta för äldre personer att bo hemma så länge som möjligt.

Fullmäktige lämnade över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Fler Nyheter

Kort vattenavbrott i Sund i morse

Ett kort avbrott i vattendistributionen inträffade i Sund i morse.

Skogentreprenör nöjd med kylan

Skogsmaskinsföraren Kristoffer Karlsson är nöjd med vädret:
Nu när kylan kommit jobbar skogsentreprenörerna hårt för att få ut det timmer man avverkar i vinter.

Taxen vanligast på Åland

På Åland finns 1184 registrerade hundar. Det är 4,1 hundar per 100 invånare.

Omsorgskansliet behöver mer personal

Det behövs mer personal till Ålands omsorgsförbunds kansli.

Villkorlig fängelse för grov rattfylla

En 58-årig man har av tingsrätten dömts för grovt rattfylleri till villkorligt fängelse i 75 dagar.

Kastelholmssamtal om media

Kjell-Åke Nordqvist, Sia Spiliopoulou-Åkermark och Susann Simolin om Kastelholmssamtalen:
Årets Kastelholmssamtal har temat "Media, makt och mod" och hålls i två delar den 22 mars.

Ålands natur och miljö går till HFD

Simon Holmström intervjuas av Tomas Tornefjell:
Ålands landskapsregering har avslagit den anhållan om fredning av två kärrbiotoper på skärgårdsholmen Gripö i Föglös västra skärgård som lämnats in av föreningen Ålands Natur och Miljö och berörda markägare.

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.