Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 18 september, 2023 - 06:19Uppdaterad: måndag, 18 september, 2023 - 08:16

Vill att gågatan får ny beläggning och värms upp

I en motion som lämnats in i stadsfullmäktige föreslås att nuvarande gågata längs med Torggatan ska få ny beläggning och uppvärmning. 

Det är liberalen Michele Ferrari, som även har ett företag på Torggatan, som lämnat in motionen. Han menar att beläggningen med kullerstenar börjar bli sliten och att mellanrummet mellan stenarna blir allt större. Det blir ett problem för personer som använder rullstol, rollator och andra hjälpmedel för att ta sig fram. Även för cyklister och andra fortskaffningsmedel är det problem, enligt Ferrari. 

I samband med att beläggningen skulle förnyas vill han att gågatan värms upp med fjärrvärme, vilket skulle minska olycksrisken samt kostnaden för vinterunderhållet. Det skulle också göra gågatan mer attraktiv för både kunder och affärsidkare, menar Michele Ferrari. 

Stadsstyrelsen remitterade motionen till infrastrukturnämnden för beredning.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »