Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 9 oktober, 2021 - 12:36Uppdaterad: måndag, 11 oktober, 2021 - 07:46
  • LR vill att finansministeriet snabbt utser en arbetsgrupp för att få ordning på skatteproblematiken. Foto ÅRTV

Vill att arbetsgrupp utses för skatteproblematik

Landskapsregeringen begär att finansministeriet skyndsamt utser en arbetsgrupp som består av representanter från finansministeriet, landskapsregeringen, Tullen, Skatteförvaltningen, Ålands Näringsliv och Åland Post.

Arbetsgruppens uppdrag föreslås vara att säkerställa att handelsflödena över den åländska skattegränsen, både exporter och importer, är så smidiga som möjligt. Det skriver landskapsregeringen i ett svar på lagtingsledamot John Holmbergs (Lib) spörsmål. Holmberg frågade vilka åtgärder och enligt vilken tidsplan landskapsregeringen ska säkerställa att gränshandelsproblematiken inte försätter Åland i en ogynnsam konkurrenssituation. Parallellt med arbetet med att samla in information om konkreta problem lagstiftningen innebär för näringslivet har LR tagit initiativ till ett flertal möten med de ansvariga myndigheterna i riket. Sen tidigare finns en informell operativ arbetsgrupp där man enligt LR sedan år 2018 hållit en dialog med Tullen om ändringarna som skedde i år. Det finns också en åländsk strategigrupp som arbetar med frågan och som sammanträder en gång i veckan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »