Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 24 maj, 2022 - 06:06Uppdaterad: tisdag, 24 maj, 2022 - 08:24

Viking Line störst arbetsgivare 2020

Viking Line var under 2020 den koncern med flest anställda på Åland, visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

2020 fanns det sammanlagt 77 koncerner med tillhörande företag verksamma på Åland, varav 52 var åländska koncerner. Summan av antalet koncerner, undermoderbolag, dotterbolag och intressebolag är 375. Nästan alla, 362 stycken, är eller tillhör åländska koncerner.

Efter Viking Line följer i turordning Ålandsbanken, Eckerökoncernen, Eriksson Capital och Wiklöf Holding som de största koncernarbetsgivarna. Här är dock inte eventuella intressebolag inräknade.

De företag på Åland som ingår i en koncern är på Åland åtta procent av det totala antalet företag. De står dock för 47,6 procent av antalet sysselsatta och 50,3 procent av de åländska företagens omsättning, enligt Åsubs statistik.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »