Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 juli, 2020 - 14:09Uppdaterad: fredag, 3 juli, 2020 - 14:13
  • Skarven gick på grund 2019 och nu vill Olycksutredningscentralen veta hur liknande händelser ska undvikas. Foto: Rasmus Olin

Vidtagit åtgärder efter Skarvens grundstötning

När olycksutredningscentralen redde ut Skarvens grundstötning 2019 ingick säkerhetsrekommendationer i slutrapporten.

Centralen har bett landskapsregeringen redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att verkställa rekommendationerna, i syfte att förbättra säkerheten, förebygga olyckor och bekämpa skador.
Landskapsregeringen svarar att fartygets underhåll enligt trafikavtalet följs i Idea.net-systemet. Numera sätts även varvsrapporter och verkstadsrapporter in i systemet för att de ska finnas tillgängliga även i kommande upphandlingar.
I avtalen som skrivs med entreprenörerna om skärgårdstrafiken ska numera varje månad sändas separata redogörelser per e-post till landskapsregeringen om vad för underhållsåtgärder som gjorts och eventuella rekommendationer rörande behovet av reparationer.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »