Publicerad: fredag, 3 juli, 2020 - 14:09Uppdaterad: fredag, 3 juli, 2020 - 14:13
  • Skarven gick på grund 2019 och nu vill Olycksutredningscentralen veta hur liknande händelser ska undvikas. Foto: Rasmus Olin

Vidtagit åtgärder efter Skarvens grundstötning

När olycksutredningscentralen redde ut Skarvens grundstötning 2019 ingick säkerhetsrekommendationer i slutrapporten.

Centralen har bett landskapsregeringen redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att verkställa rekommendationerna, i syfte att förbättra säkerheten, förebygga olyckor och bekämpa skador.
Landskapsregeringen svarar att fartygets underhåll enligt trafikavtalet följs i Idea.net-systemet. Numera sätts även varvsrapporter och verkstadsrapporter in i systemet för att de ska finnas tillgängliga även i kommande upphandlingar.
I avtalen som skrivs med entreprenörerna om skärgårdstrafiken ska numera varje månad sändas separata redogörelser per e-post till landskapsregeringen om vad för underhållsåtgärder som gjorts och eventuella rekommendationer rörande behovet av reparationer.