Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 29 april, 2022 - 16:55Uppdaterad: fredag, 29 april, 2022 - 18:03

Vicelantrådet: ”Inte förvånad över kritiken”

Vicelantrådet Harry Jansson (C) säger sig inte vara förvånad över kritiken som riktats mot beredningen av förslaget på ny självstyrelselag.

Rådet för bedömning av lagstiftning, vars uppgift är att förbättra kvaliteten på lagberedningen i riksregeringens propositioner, beskriver förslaget som halvfärdigt, svårbegripligt och de anser att beredningen strider mot god förvaltningssed.

-Det svarar väl mot vårt eget sätt att se på hur Justitieministeriet har hanterat det här. Vi har under en längre tid haft orsak att ifrågasätta ministeriets vilja att satsa på det här projektet på ett tillräckligt hållbart sätt, säger Harry Jansson.

Det börjar bli mer och mer osannolikt att man lyckas ro revideringen av självstyrelselagen i hamn, menar han.

Statssekreterare Mikaela Nylander kommenterar kritiken från rådet för bedömning av lagstiftning så här:
- Det är klart att samtliga ministerier är lyhörda till rådets riktlinjer och önskemål. Ansvariga tjänstemän kommer självfallet att titta på det här och göra det som krävs, säger hon.

Hon säger att arbetet med revisionen av självstyrelselagen innehåller juridiskt svåra frågor som tar tid att lösa.
- Jag uppfattar att dialogen med Ålands landskapsregering har förts kontinuerligt och i god anda och jag hoppas att det kommer att fortsätta så.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »