Publicerad: fredag, 11 oktober, 2019 - 14:40Uppdaterad: fredag, 11 oktober, 2019 - 17:40
  • Lantrådet Katrin Sjögren och infrastrukturminister Mika Nordberg under dagens pressinformation. Foto: Nina Smeds

"Vi riskminimerar ett eventuellt skadestånd"

Landskapsregeringen väljer att invänta Högsta förvaltningsdomstolens, HFD, utlåtande om vägplanen på Västra Föglö innan man bryter avtalet om elhybridfärjan.

Utlåtandet, som förväntas komma inom oktober ger landskapsregringen möjlighet att bryta avtalet om utlåtandet blir negativt eller inte kommer inom oktober. Det framkom på en pressinfo som hölls idag efter att landskapsregeringen hållit interna överläggningar med lagtinget om avtalet kring elhybridfärjan.
Det skulle vara förknippat med ett miljonskadestånd om avtalet upphävs, förutsatt att Högsta förvaltningsdomstolen godkänner vägplanen inom oktober månad.

Som Ålands radio tidigare rapporterat skulle att upphäva avtalet kunna kosta mellan 5 till 10 miljoner euro enligt den konsekvensbedömning som LR har låtit infrastrukturavdelningen göra.
Skulle HFD däremot inte komma med något utlåtande före den sista oktober kan avtalet brytas legalt och kostnaden skulle då bara uppgå till maximalt 300 000 euro. Även i fallet att HFD skulle nå ett negativt beslut i något av de fyra ärenden som anförts i vägplanen kan avtalet brytas.

Det framkom på en pressinfo som hölls idag efter att landskapsregeringen hållit interna överläggningar med lagtinget om avtalet kring elhybridfärjan.
Det skulle vara förknippat med ett miljonskadestånd om avtalet upphävs, förutsatt att Högsta förvaltningsdomstolen godkänner vägplanen inom oktober månad.

Som Ålands radio tidigare rapporterat skulle att upphäva avtalet kunna kosta mellan 5 till 10 miljoner euro enligt den konsekvensbedömning som LR har låtit infrastrukturavdelningen göra.
Skulle HFD däremot inte komma med något utlåtande före den sista oktober kan avtalet brytas legalt och kostnaden skulle då bara uppgå till 300 000 euro. Även i fallet att HFD skulle nå ett negativt beslut i något av de fyra ärenden som anförts i vägplanen kan avtalet brytas.