Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 14 september, 2021 - 22:00Uppdaterad: tisdag, 14 september, 2021 - 22:00
  • Ålands vattens vd Christian Nordas. Foto Nina Smeds

Vattenbolag vill ha modern lagstiftning

Tydligare ansvarsfördelning och bättre framförhållning är två av de saker som styrelsen för Ålands vatten Ab nämner i en skrivelse till landskapsregeringen.

Man efterlyser en modern vattenlagstiftning. Ålands vattens vd Christian Nordas säger att en lagstiftning ska göra det tydligare för vattenkonsumenterna vad som är samhällets ansvar och vad är den enskilda kundens ansvar. Och om man lagstiftar om förebyggande planering behövs inga snabbutryckningar som kan bli dyra. Kommunerna behöver också få bättre samarbete kring vatten och avlopp enligt Christian Nordas. Han nämner ett exempel om EU-lagstiftning som snart träder i kraft.

- Kommunerna ska ha en beredskapsplanering när det gäller ledningsnät för vatten, men det skulle spara både tid, resurser och pengar om en eller två personer i en organisation skulle sköta det, säger Christian Nordas.

Nya investeringar behövs också i framtiden och de ska finansieras av konsumenterna enligt EU-lagstiftning. Då tjänar man på samarbete.

- Vatten och avlopp ska inte finansieras via skatter, säger Christian Nordas.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »